Federalno takmičenje za osnovne škole

 • Federalno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola će se održati u subotu, 23. maja 2015. godine, s početkom u 8:30.
 • Organizator takmičenja je Udruženje matematičara USK.
 • Domaćin takmičenja je JU „Druga osnovna škola“ u Bosanskoj Krupi.
 • Takmičenje se organizira za učenike VII, VIII i IX razreda devetogodišnje, odnosno za učenike VI, VII i VIII razreda osmogodišnje osnovne škole.
 • Pravo učešća imaju učenici koji su se plasirali prema ostvarenom rezultatu na kantonalnim takmičenjima i to: Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton i Zeničko – dobojski kanton po 5 prvoplasiranih takmičara (maksimalno 7 ukoliko dijele mjesta), a svi ostali kantoni po 3 prvoplasirana takmičara (maksimalno 4 ukoliko dijele mjesta).
 • Osim navedenih takmičara, uz plaćanje kotizacije u iznosu od 50KM (kotizacija pokriva troškove učešća na takmičenju, smještaja i hrane), pravo učešća imaju SVI OSTALI UČENICI.
 • Kotizacija se može uplatiti na žiro račun Udruženja matematičara USK ili direktno na dan takmičenja.
 • Svi takmičari moraju biti prijavljeni najkasnije do 12. maja 2015. godine s osnovnim podacima (prezime, ime, razred, škola (mjesto škole), plasman ili kotizacija). Za učenike kojima je potrebno obezbjediti smještaj za noćenje 22/23.5. obavezno navesti i taj podatak.
 • Institucije zadužene za provođenje kantonalnih takmičenja (ministarstva, pedagoški zavodi, zavodi za školstvo) su obavezni poslati liste takmičara koji su se na Federalno takmičenje plasirali prema ostvarenom rezultatu na kantonalnim takmičenjima.
 • Prijava se vrši na:
 • Udruženje matematičara USK – e-mail (umusk.federalno@gmail.com) ili fax (037 229 878) i/ili
 • JU „Druga osnovna škola“ – e-mail (druga_osnovna_skola@hotmail.com) ili fax (037 472 066).
 • Kontakt osobe su predsjednik UMUSK dr. sc. Bernadin Ibrahimpašić (061 472 732 ili bernadin@bih.net.ba) i Daira Zjakić, direktorica JU „Druga osnovna škola“ (061 445 464, 037 472 066 ili 037 473 355).
 • Za sve dodatne informacije se možete obratiti na gore navedene kontakt adrese.
 • Očekujemo vas u Bosanskoj Krupi!

 

 

Predsjednik UMUSK

prof. dr. sc. Bernadin Ibrahimpašić