Program 20. federalnog takmičenja iz matematike za učenike osnovnih škola

PROGRAM

20. federalnog takmičenja iz matematike za učenike osnovnih škola

Bosanska Krupa, 22. i 23. maja 2015. godine

 

petak, 22.5.2015.

14:00 – 18:00     Prijem i registracija učesnika takmičenja u „Drugoj osnovnoj školi“ u Bosanskoj Krupi

 

subota, 23.5.2015.

8:00 – 8:15          Prijem i registracija učesnika takmičenja koji dolaze u subotu (Dom kulture)

8:30 – 9:00          Svečano otvaranje i obraćanje učesnicima (Dom kulture)

9:00 – 9:30          Sadnja stabala prijateljstva u Parku prijateljstva

9:30 – 10:00        Raspoređivanje takmičara po učionicama u „Drugoj osnovnoj školi“

10:00 – 12:30       Izrada zadataka

13:00 – 15:00      Turistički obilazak Bosanske Krupe u pratnji turističkog vodiča

15:00                  Ručak

17:00                  Objava preliminarnih rezultata

17:00 – 17:30      Žalbe

18:00                 Objava zvaničnih rezultata, proglašenje pobjednika i zatvaranje takmičenja

Napomena: Udruženje matematičara Unsko – sanskog kantona organizira za nastavnike u vremenu od 9:00 do 12:30 stručno – metodički seminar, koji će se održati u Domu kulture, a na kojem će predavači biti s univerziteta u Bihaću, Tuzli i Sarajevu.