Stručno predavanje

pfb_umusk_logo

PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHAĆU I UDRUŽENJE MATEMATIČARA USK ORGANIZIRAJU STRUČNO

PREDAVANJE

ZA STUDENTE II CIKLUSA NA ODSJEKU ZA MATEMATIKU I FIZIKU I SVE ZAINTERESIRANE PREDAVAČE MATEMATIKE U ŠKOLAMA S PODRUČJA USK KOJE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU 17.10.2015. S POČETKOM U 10:00 U PROSTORIJAMA PEDAGOŠKOG FAKULTETA.

 

  1. Dirichletov princip, prof. dr. sc. Alan Filipin, Sveučilište u Zagrebu
  2. Vizualizacija određivanja najvećeg zajedničkog djelitelja i najmanjeg zajedničkog višekratnika (sadržioca) cijelih brojeva, prof. dr. sc. Karmelita Pjanić – Lipovača, Univerzitet u Bihaću
  3. Primjena Geogebre u nastavi matematike, Edin Liđan, MA, Univerzitet u Bihaću

 

Napomena: Udruženje će svojim članovima izdavati uvjerenja za prisustvo predavanjima kao vidu stručnog usavršavanja.